Information om brug af cookies

www.skanrejser.dk bruger cookies for at forbedre din oplevelse, til statistik samt markedsføring.

NYCorrect LOGO SKANREJSER 2017 busNede

service2
Ring på tel: 33132350

Rejsebestemmelser

Almindelige rejsebestemmelser

Bestilling af rejsen kan ske ved personlig henvendelse, online, via mail eller pr. telefon.
Ved bestilling oplyses samtlige passagerers for, mellem- og efternavne - præcist som det står i passet (gælder flyrejser). For buspassagerer behøves bare for- og efternavne.
Hvis der ønskes afbestillingsforsikring skal denne bestilles samtidig med rejsen. På alle rejser opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 39,- pr. billet.
Ved bestilling af eneværelse(r), påregnes der et eneværelsesgebyr.
Særordningen for rejsebureauer er anvend ”fortjenstmargenordning - rejsebureauer”

Flybilletter:

Der er i dag strenge regler for ændring/afbestilling, som for de fleste selskabers vedkommende slet ikke er muligt – selv små ændringer som f.eks. stavefejl kan koste gebyrer. Ved afbestilling tidligere en 30 dage før afrejse mistes depositum. Depositum for FLYREJSER varierer fra gang til gang – afhængig af flyselskabernes betalingsbetingelser.

Specielle aftaler samt ønsker er kun gældende såfremt de er aftalt med bureauet og skriftligt er påført billetten.

Depositum for busrejser er kr. 500,- og betales senest 3 dage efter modtagelse af billet og girokort. Er rejsen billigere end kr. 500,- anses rejsens pris som depositum. Restbeløbet skal betales senest 30 dage før afrejsen.

En uge efter modtagelse af depositum er ordren endelig accepteret med mindre Skan Rejser A/S forinden har meddelt kunden, at selskabet ikke ønsker at indgå aftalen.

Det påhviler kunden selv at holde sig orienteret hos luftfartsselskabets hjemmeside eller gennem rejsebureauet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuelle ændringer heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Kunden skal altid tjekke sin mail (hvis den har været oplyst til rejsebureauet), eller luftfartsselskabets egen hjemmeside 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. 

Møder kunden ikke rettidigt ved ud eller hjemrejsen, mister kunden retten til denne. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, kunder der ikke foretager rettidigt check-in.

Kundens ansvar:
Det påhviler kunden selv at holde sig orienteret hos luftfartsselskabets hjemmeside eller gennem rejsebureauet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuelle ændringer heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Kunden skal altid tjekke sin mail (hvis den har været oplyst til rejsebureauet), eller luftfartsselskabets egen hjemmeside 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Det er kundens eget ansvar straks ved modtagelsen at tjekke at billetten stemmer overens med det aftalte (navne, dato samt evt ekstra ydelser). Så snart depositum er betalt, har man også accepteret rejsen.

Betaling:

Betaling er altid forud og via de mulige betalingsløsninger på www.skanrejser.dk

Ved betaling med kreditkort udstedt i DK pålægges 0% i gebyr:
- Andre kort udstedt udenfor Danmark - 5,75 % af beløbet

Sikkerhed:

Dine betalinger er sikre hos Skan Rejser. Vi anvender betalingssystemet ePay, som er sikkerhedsgodkendt af PBS og som løbende gennemgår IT-revison af et sikkerhedsfirma

Vi anvender HTTPS-kryptering på vores hjemmeside og benytter SSL-kryptering af de data, der sendes over nettet, og dermed er Dankortbetaling/kreditkortbetaling hos os lige så sikkert som i enhver anden fysisk forretning.

Ved bestilling af rejse online, vil der blive fremsendt en kopi af din bestilling på mail straks efter bestillingen er gennemført. De originale rejsedokumenter fremsendes til kunden indenfor 2-3 hverdage.

Kundeoplysninger:

Skan Rejser behandler dine informationer fortroligt og med den højeste grad af sikkerhed.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med Skan Rejser, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Mobiltelefonnummer
E-mail adresse
 - (*) ved visse forsikringstyper, vil der være behov for cpr nr. som skal bruges til at bestille forsikring gennem Europæiske Rejseforsikring (som har egen persondatapolitik).

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ønsket ydelse til dig.
Personoplysningerne registreres hos Skan Rejser og opbevares sikkert på egne krypteret servere samt i papirform på adressen i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes permanent.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, ved telefonisk eller personlig henvendelse, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Skan Rejser samt vores Kundeservice- og Finansafdeling har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Skan Rejser er André Sivertsen. Oplysninger afgivet til Skan Rejser videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand(*) og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Skan Rejser.

Det er nødvendigt at de(n) rejsende godkender og acceptere dette, for at Skan Rejser kan udbyde rejsen.

(*) Ovenstående informationer kan være nødvendigt at dele med relevante samarbejdspartnere, såsom hotel-/agenter, flyselskaber, busselskaber, forsikringsselskaber samt evt. guidebureauer samt Epay, for at kunne tilbyde ønsket rejseydelse til kunden.

Rejsedokumenter sendes til kunde via mail eller med post.

Herudover benytter vi Google Analytics samt cookies, som bl.a benyttes til at styke vores markedsføringsindsats.

Indbetalinger.

Såfremt rejsen betales på anden måde end det vedlagte girokort, er det vigtigt for betalingens registrering, at der påføres BILLET NR/NAVN/REJSEMÅL OG AFREJSEDATO på de informationer som vi modtager. Man bedes venligst under eget ansvar kontrollere, at det der er anført på deltagerbeviset eller bekræftelsen, stemmer overens med det bestilte.

Personer, der bestiller og rejser sammen, skal indbetale samtidigt. Prisen omfatter transport til rejsemålet samt ophold iflg. program, inkl. den i programmet nævnte eller valgte forplejning. Rejsens varighed er normalt angivet med et antal dage, som inkluderer både afrejse- og hjemkomst dagen.
Afgifter eller gebyrer som ikke er bureauet bekendt pr. 01/1-2017 vil blive pålagt rejsens pris.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Afbestilling bus/fly.

Afbestiller en deltager sin rejse tidligere end 30 dage før afrejsedagen (visse rejsemål dog 45 dage før afrejsen), tilbagebetales rejsens pris minus depositum og evt. afbestillingsforsikring. Er rejsen billigere end kr. 500,- pr. pers. anses rejsens pris som depositum og der refunderes dermed ikke noget i forbindelse med annullering. Hvis rejsen afbestilles pga. sygdom og der er tegnet afbestillingsforsikring samtidig med bestilling af rejsen – tilbagebetales hele rejsens pris af forsikringsselskabet. 

Sker afbestillingen senere end ovenfor anført, men tidligere end 8 dage før afrejse har bureauet ret til udover depositum, at beregne sig 50 % af rejsens totale pris. Sker afbestillingen inden for 8 dage før afrejsetidspunktet, har bureauet ret til, at beregne sig den totale pris for rejsen inkl. tilkøb af ekstra produkter/ydelser.

Såfremt 1 eller flere personer afbestiller sin rejse og dette medfører ændringer i værelsesfordelingen er de resterende rejsedeltagere forpligtet til, at betale for disse ændringer såfremt den nye værelsesfordeling er til rådighed. Sker ingen afbestilling, eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angiven tid og sted, refunderes intet beløb.

Ved grupperejser med hhv. egen bus eller med fly, kan der gælde helt andre annulleringsbetingelser og varierer afhængig af rejsemål, transport samt hotel, da udgiften ofte er højere ved annullering - hør derfor altid din rejsekonsulent omkring disse betingelser.

Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til sin rejse på både ud og hjemrejsen.

Ændring af rejsen - gælder kun bus

Ændring af rejsemål, samt dato kan, mod et gebyr på kr. 200,- pr. person ske senest 30 dage før afrejse. Senere end 30 dage før afrejse betragtes som annullering og ny bestilling.

Overdragelse af rejsen - gælder KUN busrejser

Rejsen kan overdrages til anden person såfremt det sker senest 8 dage før afrejse dog mod et gebyr på kr. 100,- pr. person. Overdragelse senere end 8 dage, dog senest 48 timer før afrejse kan ske mod et gebyr på kr. 200,- pr. person. Bemærk. Såfremt der er bestilt afbestillingsforsikring overføres denne ikke.

Forsikring

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring mod akut opstået sygdom. Afbestillingsforsikring mod sygdom kan kun tegnes ved rejsens bestilling og koster 6 % af rejsens samlede pris (min. kr. 75,- pr. billet). Såfremt 1 person afmelder pga. af sygdom og alle ønsker at aflyse rejsen, dækkes max. 4 forsikrede personer.

Afbestillingsforsikringen træder i kraft, når en rejsedeltager afbestiller rejsen inden afgang på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestillingen, og som rammer rejsedeltageren selv, dennes ægtefælle, børn, forældre, eller den, med hvem der samleves under ægteskabslignende former. Det indbetalte beløb refunderes da, minus sygeafbestillings gebyret og eventuelle rejseforsikringer. Denne regel forudsætter, at der indsendes fyldestgørende lægeattest til forsikringsselskabet. Er medrejsende ikke omfattet af afbestillingsretten/eller ønsker medrejsende at fuldføre turen, bliver rejseprisen justeret i henhold til det aktuelle, nye deltagerantal, eneværelses tillæg eller lignende.

Afbestilling kan ske hele døgnet på bureauets vagttelefon. I egen interesse bedes dato, tidspunkt og navn på den som modtager afbestillingen noteres. Såfremt afbestillingen ikke er foretaget inden rejsen påbegyndes kan der ikke forventes nogen godtgørelse. Afbestillingen vedrører kun gæster som har købt og betalt afbestillingsforsikring. Bemærk: Pr. 1. januar 2013 pålægges skadesforsikringsafgift til staten på 1,1 % af forsikringssummen.

Aflysning, pris-og programændring

Bureauet forbeholder sig ret til senest 14 dage før afgang at annullere en rejse pga. manglende tilslutning. Minimum antal deltager vil være 25 personer. Ligeledes forbeholdes ret til annullering af rejsen såfremt hotelskift eller lignende, gør turen betydeligt ringere end forventet. Det indbetalte beløb refunderes og her udover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.
Bureauet forbeholder sig ret til pris-, program-, bus-, transport- og hotelændringer, såfremt tvingende eller nødvendige forhold efter bureauets skøn vil gøre dette nødvendigt for rejsens afvikling.

Alle vores flyrejser er med rutefly. Skan Rejser kan ikke drages til ansvar for ændringer i fly tiderne eller ved forsinkelse på ud- og hjemrejse og udgifter dækkes derfor ikke af Skan Rejser. Såfremt der opstår forhold, som rejsebureauet ikke er herre over (umulige vejrforhold, katastrofer, truende krig, strejke og lignende eller almindelig force majeure, vil en annullering betyde fuld tilbagebetaling til kunden. Kunden har ret til at afbestille, såfremt der 14 dage før afrejse opstår krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme på eller i umiddelbar nærhed af rejsemålet, der tages intet gebyr.
Rejsebureauet hæfter ikke for udgifter, man eventuelt pådrager sig i forbindelse med en forsinkelse der ikke var adviseret eller forudsigelig.

Indkvartering

Indkvartering sker som omtalt ved hver destination i forskellige hotelkategorier. De viste hoteller er dem vi normalt har aftaler med, dog kun et vist antal værelser. Indlogering sker derfor også på andre hoteller, men med samme standard og beliggenhed. Mindre afvigelser kan forekomme f.eks. kan værelser være uden telefon, 5-10 min. længere gå afstand til centrum eller uden elevator. Afvigelser som ovenfor nævnte forhold ydes ingen refusion. Indkvartering sker normalt i 2-sengsværelser eller 3-sengsværelser hvis 3 personer rejser sammen. I 3-sengsværelser og 4-sengeværelser kan udtrækssenge samt sovesofaer forekomme. Selvom der på billetten er påført 3-sengsværelse. Kan dette være et dobbeltværelse med opredning.
Bemærk visse hoteller opkræver turistskat ved ankomsten til hotellet.
3-og 4-sengsværelser kan være alm. dobbeltværelser med ekstra senge/opredninger. Tv, safetybox samt andre værelsesfaciliteter kan være mod betaling.

Vi gør opmærksom på at der ikke sælges ½ dobbeltværelse, hvorfor gæster som rejser alene må påregne sig udgiften til et eneværelse. Normalt kan værelserne på ankomstdagen først benyttes fra kl. 14:00-15.00 , og ved afrejse må man påregne at forlade værelserne senest kl. 10:00. Eventuelle ændringer hertil vil i givet fald blive meddelt på rejsen.

Rejsemåde.

På busrejser benyttes moderne turistbusser specielt udstyret til lange rejser. Toilet m.v. forefindes i busserne på nonstop ture med mindre andet er anført under rejsemålet. Under transporten er chaufføren øverste myndighed og kan om nødvendigt afvise passagerer, der skønnes at være til gene for rejsens afvikling i ro og orden, uden nogen form for godtgørelse, kompensation eller erstatning. Det samme gør sig gældende under opholdet, hvor indkvarteringsstedernes ordensregler må respekteres.

BUSSKIFTE kan forekomme på visse afgange.

Forbehold under opholdet.

Småfejl og mangler som f.eks. en manglende elpære, manglende bøjler eller andet vedr. værelserne bedes omgående påtalt over for hotellet. Reklamationer herover modtages ikke ved hjemkomsten. Oplysningerne i vort program er naturligvis blevet checket af, dog må vi indskyde et lille forbehold: Ting kan være blevet ændret kortfristet - et diskotek kan være lukket eller der kan høres musik fra - et bordtennisbord kan være blevet fjernet - en swimmingpool ude af drift pga. reparation, rensning eller lignende. Man bør have forståelse for, at vi er helt uden indflydelse på sådanne ændringer. 

Arrangøren er helt fritaget for ansvar ved skader, der rammer den rejsende på grund af katastrofer, strejker eller andre hændelser af force majeure karakter eller på grund af den rejsendes egne forsømmelser. Indtræffer begivenheder af force majeure karakter, skal arrangøren omgående underrette de rejsende derom og iværksætte forholdsregler, der begrænser de rejsendes eventuelle tab som følge heraf.

HOTELLEJLIGHED

Studio/1-værelses lejligheder består af kombineret opholds/ soverum med lille køkkenniche og bad/douche. Der kan være tale om sovesofa i disse typer af lejligheder. 2-værelses lejligheder består af separat opholdsstue med mulighed for 2 sovepladser samt soveværelse, køkkenniche og bad/douche.
3-værelses lejligheder består af separat opholdsstue for 2 sovepladser samt 2 soveværelser, køkkenniche og bad/douche.

I de fleste lejlighederne kan der være sparsomt udstyret køkkenniche til lettere madlavning – kan variere hvis der er købt med pension.

Uspecificeret rejse/hotel

Ved køb af uspecificerede hoteller må der ikke forventes mere end en seng at sove i og en knage til sit tøj. Er der bad/toilet er man bare heldig og rengøring kan være mangelfuld. Beliggenhed kan være hvor som helst. Berlin undtaget.

Bagagen.

Bureauet påtager sig intet ansvar for skader eller bortkomst af bagage eller andre ejendele, uanset at disse måtte befinde sig i rejsearrangørens varetægt. Den rejsende er selv ansvarlig for at have tegnet gyldig bagageforsikring, såfremt egen indboforsikring ikke dækker. Vi er Dem gerne behjælpelige med tegning af såvel bagage- som rejseforsikring. Flasker, som kan gå i stykker under transporten, må under ingen omstændigheder opbevares i kufferter, der anbringes i bussens bagagerum. Bagagen skal også være let tilgængelig ved en evt. toldkontrol. Den rejsende er selv ansvarlig for, at egen bagage kommer med de rigtige busser til og fra destinationen.

Bagagepladsen i busserne er begrænset. Der kan medbringes max ÉN kuffert på max 15 kg pr. gæst med max dimensioner som eks.: 70cm høj x 50cm bred x 30dyb, -al anden bagage afvises ved både afgang DK og ved hjemkørsel fra destinationen.
Der er ikke plads til barnevogne, klapvogne samt kørestole. Det kan max medbringes 1 rolator på bussen (totalt) - dette skal være aftalt med skan Rejser og påført på billetten.
Bemærk venligst: Der kan kun medbringes paraplyklapvogne såfremt dette er blevet oplyst og påført på din billet. Bagagen forbliver i bussens aflåste bagagerum og vil ikke være tilgængelig før ankomst til destinationen.

Bemærk: Af hygiejniske grunde må medbragt mad kun nydes udenfor bussen ligesom egen øl og spiritus ikke må nydes i bussen. Berusede personer kan afvises af chaufføren såfremt de skønnes at være til gene for medpassagererne. Pauser holdes hver 3-4 time enten korte eller ved spisetiderne af ca. 1 times varighed. Dog ikke om natten. Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde, forlader ALLE bussen, som vil blive aflåst, så også personalet kan holde pause.

Valuta.

På turen får De brug for de respektive landes valuta, såfremt De ønsker at handle på steder, hvor der holdes pause. Det må ikke forventes, at der kan veksles hos personalet på bussen. Rejsebureauet giver Dem gerne oplysninger om hvilken valuta, der skal bruges på de forskellige rejsemål. På destinationerne er det muligt at veksle i banker, på vekselkontorer samt i nogle tilfælde i hotellernes receptioner.

Rygning.

På bussen er der absolut rygeforbud, ligesom der på de fleste hoteller også må forventes at være rygeforbud.

Den rejsendes ansvar

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra transportfirmaets personale i forbindelse med rejsens gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op, fortaber deres ret til nogen som helst godtgørelse.

Det er kundens pligt at stå ved det aftalte påstigningssted, som står på beskrevet på din billet. Bussen stopper kun ved de opsamlingssteder, som er oplyst til bureauet. Dvs at man ikke uden at have gjort bureauet besked, kan ændre påstigningssted.

Rejsedeltagere er forpligtet til: a) at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hotellet, transportmidlet etc. b) at afholde alle omkostninger for evt. skade forvoldt på hotellet, transportmidlet etc. c) at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. d) samt at sørge for de for rejsen nødvendige pas, visa, vaccinationer m.v. Dette gælder for danske statsborgere. Er man ikke dansk statsborger, er man pligtig til selv at søge oplysninger om de krav, der stilles for deres lands borgere ved indrejse i det/de pågældende rejselande. Dette skal ske, inden De bestiller rejsen, der kan være tale om tidsfrister for at opnå visa etc., alle omkostninger påhviler kunden. Man bør endvidere oplyse bureauet, hvis man ikke har EU PAS.

Skan Rejser gør opmærksom på, at alle rejsende skal medbringe nationalt id og om nødvendigt visum.
Danmark anvender ikke nationalt id, hvorfor danske statsborgere skal medbringe pas, når de rejser mellem Tyskland og Danmark.
Dansk politi vil tjekke nationalt id og om nødvendigt visum - LINK

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Tilsidesætter en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindrer at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at beregne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejsen på egen bekostning uden erstatningspligt for arrangøren.

Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger f.eks. til lægebehandling, sygehusophold, særlig hjemtransport etc. Rejsedeltagere, som er vidende om, at deres helbredstilstand ikke er god, er pligtig til før indtegning til en rejse, at konsultere en læge. Deltagelse i rejsen sker på eget ansvar. Sygeafbestillings forsikring vil i så tilfælde ikke dække evt. afbud. Vi gør opmærksom på, at gæster der har medtaget for mange toldfrie varer og bliver tilbageholdt i tolden, ikke må påregne at bussen venter mere end 15-20 min. i disse tilfælde.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Turistskat

Mange lande / byer (bl.a. Berlin, Dresden samt flere tyske, spanske og italienske byer) opkræver en turistskat som er obligatorisk vedtaget. Disse skatter indgår ikke i rejsens pris da de kun opkræves direkte af hotellernes reception.
Kunden vil derfor være forpligtet til selv at afholde disse udgifter såfremt de opkræves af hotellet. Beløbet kan variere alt efter hvilken kategori hotel/lejlighed man bor på fra 1-5 euro pr. dag.

Rejseforsikringer

Bemærk: Fra 1. januar 2008 dækker det gule sygesikringskort ikke længere for hjemtransport ved sygdom i udlandet. Rejsedeltagerne må selv drage omsorg for, at have den nødvendige forsikringsmæssige dækning for denne hjemtransport - her kan vi anbefale at tegne en Europæiske Årsrejseforsikring. Husk også evt. ansvar-ulykkes- og bagageforsikring.
Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for skader på personer, bortkomne, stjålne eller beskadigede ejendele eller bagage m.m. Få et tilbud hos din rejsekonsulent.

Ændring af priser

Priserne er beregnet efter de pr. 01/01-2017. gældende valutakurser. Der tages forbehold for prisstigninger ved kursændringer eller såfremt rejserne pålægges nye afgifter/brændstof forhøjelser som p.t. ikke er bureauet bekendt. Stiger priserne mere end 10 % er kunden berettiget til, at annullere rejsen og få det fulde indbetalte beløb refunderet. Yderlig kompensation tilkommer ikke.

Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

Glemte sager.

Al henvendelse vedrørende glemte sager bedes rettet til busselskabet fra sjælland 43 26 36 00. Evt. efterlysning må ske snarest efter hjemkomst. Når de glemte sager har været opbevaret i 3 uger, afleveres de til politiets hittegodskontor. Bureauet er ikke ansvarligt for tab eller skade på deltagernes ejendele. Til dækning af efterlysning på hoteller m.v. og evt. forsendelse indbetales til bureauet omkostninger derfor - dog mindst kr. 50,-.

Reklamationer.

Evt. reklamationer under opholdet skal fremsættes umiddelbart til bureauets medarbejdere eller samarbejdspartnere/hoteller på stedet med henblik på løsning af problemet. Såfremt hotellet ikke er i stand til at afhjælpe et problem på tilfredsstillende måde må Skan Rejsers kontor kontaktes (24-timers vagt i nødstilfælde). Krav om erstatning kan kun gøres gældende såfremt ovenstående løsninger har været afprøvet.
Såfremt Skan Rejser ikke kontaktes for at afhjælpe problemet, tabes retten til reklamation og erstatning.
Andre reklamationer skal være bureauet i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.
En besvarelse kan tage ca. 21 dage da sagen må undersøges gennem flere parter. Såfremt den rejsende og bureauet ikke kan blive enige, kan sagen indbringes for Rejseankenævnet.

Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som prisliste som er gældende indtil ny udkommer. Evt. ændring i rejsebestemmelserne vil blive opdateret på vores hjemmeside. Skan Rejser A/S er medlem af rejsegarantifonden nr. 1566.

Copyright

Al information på disse sider er omfattet af gældende lov om copyright, hvilket indebærer at informationerne ikke må distributeres, ændres, genbruges, videresendes eller på anden måde anvendes i fysisk eller elektronisk form uden skriftlig tilladelse fra Skan Rejser A/S. Det er dog tilladt, at lave henvisninger til siderne.

© Copyright 2003 Skan Rejser A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

http://goonline.dk/Blaa_gul_sygesikringskort.pdf

Nyhedsbrev

Indsæt din mail her og modtag vores nyhedsbrev:
Vi udsender nyhedsbrev ca. hver 6-8 uge

Rejsetilbud

1-dagstur Lübeck + Bordershoppen

1-dagstur Lübeck + Bordershoppen

Hyggelig shoppingtur til Lübeck i Tyskland...

Læs mere

RESTPLADSER & SÆRTILBUD

RESTPLADSER & SÆRTILBUD

Her finder du vores restpladser...

Læs mere

Polsk tandlægekonsultation i DK

Polsk tandlægekonsultation i DK

SPAR PENGE: Tandlæger i Polen -...

Læs mere

Størst og billigst til Stettin

Størst og billigst til Stettin

Størst og billigst til Stettin med...

Læs mere

Størst og billigst til Berlin

Størst og billigst til Berlin

Billigst og størst på busrejser til...

Læs mere

Flyrejser inkl. hotel

Flyrejser inkl. hotel

Vi har et kæmpe udvalg af...

Læs mere

Skan Rejser

Skan Rejser A/S
Brogade 3, 3 sal
Indgang via porten
DK-4600 Køge
Cvr-nr: 2724 3185

Telefon: + 45 33 13 23 50
Fax:       + 45 33 13 23 51
Mail: info@skanrejser.dk

Mandag - fredag fra 09:00 - 16:30
Lørdag, søndag samt helligdage lukket.

images background